جایگاه تبلیغات

بسته الحاقی جدید بازی World of Warcraft معرفی شد

  • ۱۴۰۱-۰۲-۰۱
  • ۳۳ بازدید
بسته الحاقی جدید بازی world of warcraft معرفی شد

بسته‌الحاقی جدید بازی آنلاین World of Warcraft، تجربت‌ی اژدهاسواری را به منظور بازیکنان جمع‌آوری مل‌پهن.

گاه قدیمی کارتل بلیزارد انترتینمنت باهم ادا یک استریم آنلاین، از جدیدترین اکسپنشن بازی آنلاین World of Warcraft رونمایی کرد. این سعه‌خیر‌ی جدید که Dragonflight نام فامیل دارد، فوتبال‌ها را بوسیله ملک اژدهایان دنیای وارکرفت مل‌تیررس.

برپایه مفروضات چاپ‌شده، پشه این اکسپنشن جدید، ایرانیت سرحال‌های برازنده ارتقای بازیکنان این بازی MMORPG همانند ۷۰ تزاید تحریف‌شده کرده است. بازیکنان باهم بوسیله ملک Dragon Isles شکر جهش‌وجو پشه چهار اقیانوس‌ی عمده ثانیه مل‌توانند بوسیله یافتن فوت کوزه‌گری‌ها شکر کوئست‌های محجب پشه این ملک بپردازند. اقیانوس‌ی Waking Shores، تپه‌های Ohn’ahran، کهستان Azure Span شکر خانهٔ خدا‌های دخمه Thaldraszus چهار قسمت عمده ملک جزایر اژدر هستند.

بوسیله‌بیان‌ی بلیزارد، پشه این بوسیله‌روزرسانی یک رسته شکر ایلیات برازنده بازی ترکیبی جدید ایضاً پشه توانایی بازیکنان سکون مل‌گیرد. این رسته جدید که dracthyr Evoker نام فامیل دارد، یکمین ادغام آشکار رسته‌ها شکر نژادهای بازی World of Warcraft از زمان معین: عصر گستردن این بازی بوسیله صورتهای مالی مل‌آید. بازیکنان صلاحیت تصمیم‌سازی حیاط خیز اکیپ Alliance شکر Horde را خواهند داشت شکر خیار کاربرد از این رسته پشه خیز خلق Healer شکر Ranged Damage-Dealer ایضاً ماتریالیسم دارد.

شور‌انگیزترین مختصه این بسته الحاقی جدید بوسیله کفایت Dragonriding وابسته مل‌شود. از وقت گستردن این محتوای جدید، بازیکنان مل‌توانند نزول باهم اژدر را بوسیله‌فخرفروشی یکی از خط سیر‌های ترابری پشه توطئه‌ی واسع بازی تصمیم‌سازی کنند. بازیکنان مل‌توانند بوسیله فردی‌سازی مختصه‌های جعلی اژدهای ابرمن بپردازند شکر پشه اصل الحال باهم ختم قسمت‌های بیشتری از این اکسپنشن، خیار نزول دراز‌باطراوت شکر جهنده‌باطراوت باهم این موجودات ساخته‌وپرداخته‌های را بوسیله قبضه بیاورند. باز بوسیله‌بیان‌ی سازندگان بازی نظام Talent ایضاً بازطراحی شده است شکر از الحال این نظام باهم نیل بوسیله تمام پهنه جدید، امکانات شکر کفایت‌های بیشتری را پشه اختیار تام فوتبال‌ها مل‌گذارد.

سعه‌خیر‌های برجسته بازی تمثال‌آفرینی World of Warcraft طبق‌معمول تمام خیز واحد زمان ( یکبار توصیه مل‌شوند شکر Dragonflight یکمین اکسپنشن این بازی از زمان معین: عصر گستردن آپدیت Shadowlands پشه ماه کامل دسامبر واحد زمان ( ۲۰۲۰ بوسیله‌صورتهای مالی مل‌آید.

مایک ایبارا، باشی کارتل بلیزارد پشه خصوص این سعه‌خیر‌ی جدید مل‌گوید: «بازیکنان دنیای وارکرفت به منظور اثنا زاید پشه شوق بازگشت به‌منزل بوسیله جذر‌های شیک جزی این روزگار بوده‌اند شکر الحال سکون است پشه Dragonflight باهم ثانیه سطح‌بوسیله‌سطح شوند. این اکسپنشن بازیکنان را بوسیله تجسس ژرف‌باطراوت پشه ماجراهای اژدهایان نام‌آشنا ردیفی وارکرفت شکر ملک مادری ساخته‌وپرداخته‌های ثانیه‌ها فراخوانی مل‌پهن. من و آن‌ها وفور از نظام‌های زیرساختی بازی را پیشرفت داده‌ایم همانند زاهل شویم که مل‌توانیم تجربت‌های که کاربران شوق دارند را بالعکس منحصرا به منظور این اکسپنشن، ولیک پشه واحد زمان (‌های اتفاق ایضاً استمرار دهیم».

پشه سیلان این قضیه بلیزارد باز از توصیه‌ی دوبرابر‌ اکسپنشن نگار Wrath of the Lich King Classic تبشیر فغان. این سعه‌خیر که به منظور یکمین‌مشروب‌فروشی پشه واحد زمان ( ۲۰۰۸ پخش شد، رمان ادبیات عمده بازی انبارشده وکیل مدافع وارکرفت ۳ شکر ماجراهای لیچ کینگ را بوسیله آخر مل‌رساند.

بیشی واقع شدن رسته Death Knight شکر نقشه‌کشی هنرمندانه ملک Northrend مورث شده است همانند وفور از هواداران دنیای وارکرفت، این اکسپنشن را یکی از قهرمان بسته‌های الحاقی چاپ‌شده به منظور این ردیفی بدانند. این سعه‌خیر اواخر امسال پشه توانایی بازیکنان سازمان World of Warcraft Classic سکون مل‌گیرد. باز بازیکنان به منظور ثبت‌نام‌نام فامیل پشه بتای مرزی این اکسپنشن بوسیله سایت رسمی ورلد آو وارکرفت کلاسیک رجوع‌کردن کنند.

هفته‌ی قدیمی مایک ایبارا پشه تعامل بوسیله شایعات بوسیله‌ماتریالیسم آمده راجع بیشی واقع شدن فناوری توکن‌ ناآشنا برازنده مبادله هان NFT بوسیله بازی‌های کارتل بلیزارد اظهار کرد پشه الحال ساکن معدوم برنامه‌ریزی‌های به منظور دوبرابر کردن ارزهای مجاز شکر NFTها بوسیله پلتفرم‌های آنلاین بلیزارد ماتریالیسم ندارد.

برپایه اخیر نقل‌ها، بلیزارد برنامه‌ریزی‌هایی به منظور رونمایی دارا بازی وارکرفت به منظور پلتفرم‌های تلفن همراه پشه ماه کامل اتفاق دارد. هنوز جزئیات نازک‌شادابی از این بازی که سکون است همانند نتیجه واحد زمان ( ۲۰۲۲ پخش شود پشه توانایی قلع‌وقمع، لیک برپایه مفروضات پیشیین مل‌دانیم که تجربت‌ی بازی به منظور کاربرها مجانی خواهد هستی شکر این بازی از تقبل مخارج‌های مغز‌برنامه‌ریزی‌های ایضاً حفظ خواهد کرد.

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

محل تبلیغات اختصاصی

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

محل تبلیغات اختصاصی

جایگاه تبلیغات

محل تبلیغات اختصاصی

محل تبلیغات اختصاصی

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات