جایگاه تبلیغات

ساخت بازی FIFA جدید توسط فدراسیون فوتبال برای رقابت با شرکت EA

  • ۱۴۰۱-۰۲-۲۲
  • ۲۳ بازدید
ساخت بازی fifa جدید توسط فدراسیون فوتبال برای رقابت با شرکت ea

فدراسیون فوتبال هم‌صدایی کرد که بوسیله‌پشت نظر موافق با یک شرکت دیگر برای ساخت بازی‌های FIFA بحمدالله رقابت با EA Sports FC است.

سپس از بوسیله آخر دست تشریف آوردن میثاق شرکت EA بحمدالله فدراسیون اثنا‌المللی فوتبال سپس از سه دهه، الان بوسیله‌عنایت شراب‌بهره که این فدراسیون سازماندهی‌های دیگری برای برند FIFA باب دنیای بازی‌های ویدیویی دارد.

وقت سابق واحد ساعاتی سپس از اخبار ورآمد اسامی تصاعد هندسی بازی‌های فوتبال FIFA بوسیله اسامی EA Sports FC توسط مدار باز آرتز، فیفا اخبار کرد که باب سازندگی بازی‌های فوتبالی جدیدی با اسامی FIFA شایستگی خواهند شد. شرکت EA لغایت امروز آوانس سلب‌کننده مصرف‌گرایی از برند فیفا برای بازی‌های فوتبال منظور باب روش کفو‌تحمل بحمدالله منظور باب ژانرهای غیرشبیه‌تحمل را باب خواست داشت. باب منطق بهیچوجه شرکتی بغیر EA پاکی ساخت یک بازی با برند FIFA را باب خواست نداشت.

برگ میثاق سابق‌الذکر وعده‌گاه وجود که متحد‌شدن باب واحد زمان ۲۰۲۲ بوسیله‌آخر دست برسد، منتها گویا فیفا بحمدالله EA Sports این میثاق را برای مهلت فتور کشش کرده‌اند لغایت بازی FIFA 23 نهمار هلال دیگر باب توان فوتبال‌دوستان وعده‌گاه بگیرد. FIFA 23 نهایی بازی فوتبالی مدار باز آرتز خواهد وجود که با اسامی بحمدالله لوگوی فیفا عازم‌ی انبار شراب‌شود. از واحد زمان ۲۰۲۳ بوسیله دیدگاه، مدار باز آرتز بس EA Sports FC را بوسیله‌اسم عنوان بازی فوتبال اید بوسیله رسمیت شراب‌شناسد.

بازی ea sports fc شرکت الکترونیک آرتز

بوسیله عنایت شراب‌بهره که این کشش کوتوله‌مهلت واحد مرزی بوسیله بازی‌های ویدیویی کفو‌تحمل دوچرخه فوتبال خواهد وجود بحمدالله برطبق متحد‌شدن امسالی، فدراسیون شراب‌تواند از امسال بازی‌های فوتبالی دیگری را که کفو‌تحمل سختی کنکورها عرفی نباشند، با اسامی بحمدالله برند فیفا عازم‌ی انبار زنگ‌زده. فیفا شراب‌گوید که از همین الان بازی‌های غیرشبیه‌تحمل فوتبالی دیگری توسط استودیوها بحمدالله ناشرهای جوراجور باب طرف راست وسعت هستند؛ اگرچه هنوز بهیچوجه‌عذار اطلاعاتی راجع بوسیله این دل‌تنگی‌های بازی‌سازی پخش نشده است. برطبق جزئیات چاپ‌شده، یکمین بازی FIFA بی وساطت شرکت EA یک بازی با محوریت قدح دنیایی فوتبال ۲۰۲۲ خواهد وجود؛ رقابتی که وعده‌گاه است از هلال نوامبر لغایت دسامبر باب مملکت پهنا گردش داشته باشد.

فیفا چنین هم‌صدایی کرد با ناشرهای مختلفی برای ساخت یک بازی با محوریت قدح دنیایی ۲۰۲۳ زنان که اوج گرما سازندگی باب استرالیا بحمدالله نیوزیلند برگزار شراب‌شود، گفت‌وگو شراب‌زنگ‌زده. آری همه کورس این تورنومنت‌ها باب بازی FIFA 23 مدار باز آرتز منظور ذات خداوندی خواهند داشت.

سپس از ترویج این کورس بازی غیرشبیه‌تحمل لغایت اوج گرما ۲۰۲۳، فیفا اید را برای ترویج یک بازی فوتبالی کفو‌تحمل جدید برای واحد زمان ۲۰۲۴ آبستن شراب‌زنگ‌زده. هنوز برجسته معدوم که آیا این بازی با اسامی بحمدالله لوگوی FIFA 24 شایستگی شراب‌شود ایا بخت، منتها فدراسیون اثنا‌المللی فوتبال شراب‌گوید باب اوقات شاهد مذاکراتی با ناشرهای بالاتر صناعت بازی‌های ویدیویی، شرکت‌های رسانه‌هان بحمدالله نصیب‌ها‌دارهای این شرکت درحق‌ی این برنامه است.

جنایتکار اینفانتینو، سید فیفا درباب روایات بازی جدید شراب‌گوید: «شراب توانم بوسیله شما پیشداوری بدهم که واحد محصولی که اسامی بحمدالله برند FIFA را دارد، برگزیده نحوهٔ انتخاب گیمرها بحمدالله هواداران فوتبال خواهد وجود. اسامی فیفا برند ماندنی بحمدالله عرفی بازی‌های فوتبال خواهد وجود. اسامی فیفا از این بوسیله دیدگاه باب بازی‌های فیفا ۲۴، فیفا ۲۵، فیفا ۲۶ بحمدالله سپس از نفس منظور زنده شراب‌ماند بحمدالله این اسامی لغایت ازلی بوسیله‌اسم برگزیده بازی باب انبار شهیر شراب‌شود».

لوگوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال

برگ تفسیر های سابق‌الذکر فصلنامه نیویورک تایمز، گرفتاری‌ها مالی مجازی‌ترین حجت درگیری FIFA بحمدالله EA باب هلال‌های بازپسین است. مدار باز آرتز سالیانه باب حدود ۱۵۰ هزارهزار دلار راجع اسامی بحمدالله برند FIFA بوسیله فدراسیون اثنا‌المللی فوتبال صیقلی شراب‌کرد. منتها از امسال فیفا برای این میثاق رقمی افزون‌تر از کورس مواجه نزد کمال سابق‌الذکر را از مدار باز آرتز طلبکاری کرد که با تعامل منفی مدیران EA وجه‌بوسیله‌وجه شد.

فیفا چنین شراب‌آهنگ آوانس جدیت مستقلا‌فاسق باب دیگر اساس‌های دردسترس یا در معرض دید همگان‌ی‌های فوتبالی وجه مشترک دوچرخه‌های مدار باز را علاحده (علی‌حده) بوسیله شرکت EA بفروشد. مدار باز آرتز آوانس کامل (دارای کمال) بحمدالله اختصاص صد درصدی اسامی، برند بحمدالله لوگو FIFA را باب کلا کتاب‌های صناعت بازی‌های ویدیویی شراب‌آهنگ. همه این له‌وعلیه جذبه انبوه ناشتا شکستن مذاکرات صلاح نهانی یک میثاق جدید اثنا این کورس شرکت شد.

الان باید ببینیم که آیا فدراسیون اثنا‌المللی فوتبال شراب‌تواند بی دستگیری مدار باز آرتز یک بازی فوتبال کفو‌تحمل دودمان نهمی برای واحد زمان ۲۰۲۴ عازم‌ی انبار زنگ‌زده ایا فیفا برای این سرنوشت بوسیله سؤال سبیل‌های دیگری وجه مشترک شایستگی‌ی یک بازی بازی تلفن همراه افتخاری با این اسامی خواهد ذهاب. باب همه خلسه گویا فدراسیون فوتبال شراب‌خواهد باب سازندگی با یک بازی بوسیله رقابت با EA Sports FC بپردازد. باب همین دم دیدیم که وفور از دل‌تنگی‌های فوتبال تنومند کاینات محابا عرفی اید از EA Sports FC را تمغا دادند.

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

محل تبلیغات اختصاصی

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

محل تبلیغات اختصاصی

جایگاه تبلیغات

محل تبلیغات اختصاصی

محل تبلیغات اختصاصی

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات

جایگاه تبلیغات